Det självklara valet!

10 december
Det självklara valet!

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, anordnar både gymnasie- och vuxenutbildning.  VBU är samtidigt en viktig resurs för hela Dalarna när det gäller branschnära yrkeshögskoleutbildningar samt skräddarsydda företagsutbildningar.

Vår vision är att vi ska vara förstahandsvalet för våra elever och en hälsosam arbetsplats med högt engagemang och stolthet.  Vi når dit genom att skapa de bästa förutsättningarna för dig som elev och för alla oss som arbetar inom VBU.

Vi på VBU har en tro på att alla kan lyckas om man bara får rätt förutsättningar. Du som läser hos oss får träffa engagerade lärare som bryr sig om dig. Vi vill att du ska kunna nå dina mål och klara

studierna med så högt betyg som möjligt. Det ställer också krav på dig att ta ett ansvar, för det är du själv som bestämmer vad du vill uppnå och därmed vad det ska bli av ditt framtida liv.  Vi anser att man som utbildningsanordnare  behöver ha höga förväntningar på eleverna och ställa tydliga krav. Med höga förväntningar och krav så växer man som människa.Under de kommande åren kommer våra satsningar att ske på medarbetarna, ledarskapet, bemötandet och kontakterna med arbetslivet. Det ska alltid vara det bästa alternativet att studera hos oss och vi ska ligga i framkant med både pedagogik och utrustning. Här tar vi hjälp av vad forskningen ger, antingen själva eller med hjälp av högskolan och övriga omvärlden.

Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna genom hög kvalitet, delaktighet, trygghet, samarbete, tydlighet och respekt.

Välkommen till VBU!

Åsa Blom, förbundschef