VBUs team har kvalificerat sig till finalen av Moon Camp Challenge!

13 maj
VBUs team har kvalificerat sig till finalen av Moon Camp Challenge!

I samband med att det i år är 50-års firande av första månlandningen arrangerade ESA, Airbus och Autodesk under året en tävling där skolelever – uppdelade efter skolstadier – skulle bygga upp en potentiell månbas – efter givna frågor där de också ska motivera varje del utifrån naturvetenskaplig fakta – och sedan rita upp den i ett CAD-program och presentera sin skapelse. Resultaten skulle skickas in till huvudkontoret nere i Europa för bedömning och de bästa gick till en final. Våra elever på teknikprogrammet, Ali Azizi, Samuel Bengtsson, Magnus Eklund och Alexander Sundberg är just några av dem som är utvalda till finalen!

”Teknikprogrammet läser biologi A i årskurs 1 så detta projekt passade perfekt in i undervisningen, så eleverna har i grupper jobbat med detta under en månads tid. Här handlade det alltså inte om att bara ”fantisera” ihop en månbas utan att utifrån en biologisk synvinkel kunna konstruera och motivera alla delar som t.ex.: Hur ska man få mat? Hur ska sopor tas om hand? Hur löser man energifrågan? Hur ska man skydda basen från strålning och nedslag ab meteoriter? Vilka kretslopp måste fungera för att de som lever där ska överleva? Hur ska basen vara designad så att människorna trivs där? När de jobbat igenom basen teoretiskt fick de sedan rita upp den i CAD-program. Det har varit spännande att följa elevernas diskussioner och utveckling och alla har lämnat in fina resultat! Vinnarna meddelas i maj – och det är fina priser i potten!” berättar deras lärare Jenny Jansson.

”De flesta brukar ju hoppas på det bästa, det är väl samma för oss i det här fallet. Att vi lyckades ta oss till topp tio hade vi aldrig kunnat ana, vi är glada att vi har lyckats tagit oss så här långt”, berättar Ali, Samuel, Magnus och Alexander. Vi är så stolta över dem och det är ett bra betyg för undervisningen på VBU att den håller en kvalitet som kan mäta sig med resten av Europa!