VBU startar barnskötarutbildning

15 februari
VBU startar barnskötarutbildning

Vi startar vuxenutbildningen Barnskötare på VBU.

 

Utbildningen är på ett år och innehåller ca  8 veckors praktik.

Behörighetskrav: svenska på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnad: Läromedel

Lokal: D-huset på Högbergsskolan i Ludvika

Studiestöd: Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.

För mer information kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare, Annett Myhrman 0240-86548 eller Anna Romuk-Wodoradzka 0240-667785

Kursstart 15 mars

Sista ansökningsdag 28  februari, ansökan finns på hemsidan, vbu.se under blanketter.

Bifoga personbevis, tidigare betyg och utdrag ur belastningsregistret. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas i ett obrutet kuvert.