VBU-elever firar demokratin!

15 november
VBU-elever firar demokratin!

Har ni besökt ”Fira demokratin”? En utställning, som pågår från 5/10 till 31/12 Ludvikas Bibliotek, om demokratins framväxt i Sverige under 100 år, som producerats av Sveriges riksdag, med tillägg om demokratins tidiga skede i Ludvika och om den kvinnliga rösträttskampen? Utställningen berättar historien bakom beslutet om allmän och lika rösträtt och tar fram några av de viktigaste förkämparna, som till exempel Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), Lydia Wahlström, Selma Lagerlöf, Elin Wägner… ”Detta är en dag, som jag aldrig trodde mig få uppleva, och jag är glad, att jag har fått se den framträda ur tidens gömmor och bli till verklighet”. Så inleddes det tal som Selma Lagerlöf höll den 29 maj 1919 på Auditorium i Stockholm för att fira rösträttens seger, som också idag ger stolta känslor.

Våra gymnasieelever besökte utställningen tillsammans med sina lärare under oktober, och efteråt hade de en workshop med Annacari Jadling-Ohlsson från Dalarnas Museum, som fokuserade på olika demokratifrågor som är viktiga för oss idag. I rollen som Selma Lagerlöf och hennes tal vid rösträttskongressen i Stockholm 1911, började Annacari sin föreläsning. Men snabb övergick hon till några punkter som är aktuella idag, eftersom vår demokratikamp är inte är färdig!  ”Jag tycker att kvinnliga rösträttskampen är en väldigt bra punkt för att börja prata om demokratiska frågor men vi kan inte bara ta oss själva tillbaka hela tiden. Demokrati är flexibel – några frågor som var viktiga när jag var barn är inte viktiga nu – och tvärtom. Ja, vi klarade den kvinnliga rösträttskampen för hundra år sen, men vi är inte färdiga – där finns ganska många demokratiska frågor som vi måste jobba med idag. Minoritetsgrupper i Sverige, homosexuella grupper – de är alla är kanske på god väg, men till exempel, för trans grupper finns det en lång kamp kvar!," berättade Annacari för våra elever. Dessutom gjorde hon olika övningar som skulle hjälpa våra tonåringar att fokusera på riktiga värdegrundsfrågor i sina liv. ”Vi kommer från olika kulturer, men vi är alla människor och vi måste ta hand om varandra!” förklarade Annacari till slut.

Som redan nämnts är utställningen ”Fira demokratin” på gång till slutet av december. Kom och titta – det är en väldigt inspirerande utställning, speciellt i den värld som vi bor i idag.