VBU-elev finalist i nationell utställning för unga forskare

16 mars
VBU-elev finalist i nationell utställning för unga forskare

Efter semifinal i Borlänge har Ellinor Nyman på Naturvetenskapsprogrammet kvalificerat sig till finalen för utställningen Unga forskare med sitt gymnasiearbete inom naturvetenskap. Utställningen äger rum i Stockholm i slutet av mars. Då tävlar hon bland annat om kontantpriser och resestipendier till några av världens största vetenskapliga utställningar och tävlingar för unga, bland annat i London och Kina. 

- Det är verkligen stimulerande att komma ut och träffa likasinnade som man kan diskutera sina egna och andras idéer och arbeten med, säger Ellinor. Hennes gymnasiearbete handlar om microplasters förekomst i Bergslagen och om de har förmåga att dra till sig tungmetaller. Idén till upplägget fick hon efter en lägervecka med klassen på Öddö i Strömstad i höstas, då de undersökte microplastförekomsten. Ellinors undersökning visar att microplaster drar till sig tungmetaller, men hon vet inte om det är en engångsföreteelse eller generellt. Dock har hennes kemilärare, Juha Hippinen, berättat att en elev förra året som gjorde samma undersökning också fick ett samband.

För att delta i tävlingen måste Ellinor skicka in sitt gymnasiearbete senast den 8 februari. Hon tyckte inte att det var något problem, eftersom undersökningen var intressant och deltagandet i tävlingen gav en extra morot att sätta igång med arbetet tidigt. Största delan av eleverna i klassen hade då inte kommit lika långt i sina arbeten.

Ellinors favoritämne i skolan är matematik och det vill hon fortsätta studera efter gymnasiet. Kanske doktorera. Hon tycker om arbetssättet att skapa en frågeställning som man utgår ifrån och sedan kommer på mer under arbetets gång. I framtiden skulle hon vilja forska eller leda projekt.

 

Utställningen anordnas av föreningen Unga forskare och syftar till att öka deltagarnas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik, ge träning i projektpresentation och möjlighet att få sitt projekt bedömt av experter inom ämnesområdena.