Varmt välkomna tillbaka!

11 januari
Varmt välkomna tillbaka!

I slutet av förra terminen kom nationella riktlinjer gällande utbildning utifrån det alltmer ansträngda läget kring smittspridningen av Covid-19. Det påverkar oss även i början av denna termin!

Beslutet kring att hålla gymnasiets undervisning fortsatt på fjärr och distans kvarstår i första hand till den 24 januari. Det innebär precis som tidigare att vissa elever, på samma grunder som då, ändå kan komma till skolan. Exempelvis så omfattas inte gymnasiesärskolan av beslutet och inte heller IM eller yrkeselever med praktiska moment som inte kan examineras via distans.

Vi fortsätter att hänvisa elever i behov av en bra studiemiljö till att sitta i A- husets skolbibbla alternativt i de lokaler som anvisas i C-huset. Alla detaljer kring detta får du av din mentor och ditt arbetslag.

Ni kan fortsatt boka matlådor och det finns separat info kring detta här på Vklass. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna! Har du strul med tekniken så kontaktar ni vår IT-avdelning för att diskutera en lösning. Via denna länk kan du läsa om VBUs beslut - som vilar på de nationella direktiven.

Gymmet kommer också fortsatt att vara stängt till den 24 januari.

Varmt välkommen tillbaka igen!

//Skolledningen