Vård- och omsorgscollege-vecka: Inspirera, motivera, sprida, skapa och prata vård och omsorg, högt och lågt

14 oktober
Vård- och omsorgscollege-vecka: Inspirera, motivera, sprida, skapa och prata vård och omsorg, högt och lågt

Denna vecka, v. 42, är det Vård- och omsorgscollege-vecka. Inspirera, motivera, sprida, skapa och prata vård och omsorg, högt och lågt – det är motto av v.42 ! VO-Collegeveckan finns för att sätta allt fokus på ett av världens viktigaste yrken, under en vecka, en gång om året. Den har egentligen två syften som går bra att förena, men som ibland behöver skiljas åt. Det primära syftet är att skapa nyfikenhet och intresse för utbildningar och arbete inom vård och omsorg och att marknadsföra branschens olika områden. Det andra syftet är att sprida det arbete som görs lokalt och regionalt inom samverkansformen VO-College, skapa en gemenskap för de parter som ingår och stärka VO-College varumärke.

Vård och omsorgsprogrammet är ett av 12 program som vi erbjuder på VBU. I Smedenskolans lokaler, där programmet finns, bjuder VO personalen vanligtvis in åk9 elever till öppet hus under v.42 för att komma och prova på, eftersom det snart är det dags för. I år är det inte möjligt på grund av Covid-19. ”Men finns det elever som vill besöka oss, kan de be deras Syv kontakta vår rektor, så kan vi ordna det lite mer utspritt. Vi har två elever som kommer från grundskolan nästa vecka bland annat,” berättar Jagica Johansson, VO-programmets arbetslagsledare.

Vård och omsorg är en framtidsbransch av hög kvalitet som ger många valmöjligheter. Elever som väljer en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får kunskap och kompetens som är anpassad efter arbetslivets behov. De har goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning och möjligheter att studera vidare. Medarbetare på arbetsplatserna visar yrkesstolthet och är professionella handledare och förebilder. I arbetslivet finns det utvecklingsmöjligheter, och som anställd kan du påverka branschen. Mer info om VO-programmet på VBU finns i den korta informationsfilmen. Du är välkommen att titta på den här: