Välkomstbrev till åk 1: Välkommen till VBU!

28 juli
Välkomstbrev till åk 1: Välkommen till VBU!

Vi hälsar dig varmt välkommen till VBU och din tid som gymnasieelev hos oss. Vi ser fram emot tre år tillsammans med dig! Det kommer att bli mycket som är nytt för dig. Med detta brev vill vi hjälpa till att svara på några av alla dina frågor. Under första dagarna på skolan kommer du att ges möjlighet att få svar på resten av dina frågor och dessutom träffa din mentor och dina nya kamrater. Läsåret på VBU startar med introduktionsdag, då du bland annat kommer att få ditt schema samt övrig information av din mentor. Ta med dig papper och penna och var på plats här i god tid!

Upprop tisdag 17 augusti:

Högbergsskolan, Hö2 - Start kl. 08.15 i aulan (A-huset), Ludvika
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Högbergsskolan, Hö1 - Start kl. 09.00 i aulan (A-huset), Ludvika
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Handels- och administrationsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Malmenskolan - Start kl. 08.15 vid skolans entré, Grängesberg
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

Smedenskolan - Start kl. 08.30 vid entrén Folkets hus, Smedjebacken
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet.

IM -Start kl. 09.00 på Högbergsskolans skolgård (A- huset), Ludvika. Personal möter upp.
Introduktionsprogrammet

VBU följer utvecklingen av Covid-19 och anpassar sig efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om läget i samhället förändras kommer VBU att justera tider och form för uppstart utifrån dessa rekommendationer.

Bra att veta:

Vår värdegrund
“Jag skapar delaktighet, trygghet och samarbete, genom öppenhet och respekt!”
Vi ska leva upp till detta i alla situationer och i alla relationer och ständigt arbeta med detta i vår vardag.

Vklass
V-klass är vår webbaserade lärplattform där elever, lärare och föräldrar ges förutsättningar till kommunikation med skolan. Här förs frånvaron, här finns ditt schema och mycket annat. Inloggningsuppgifter samt mer information får du första skoldagen. Även vårdnadshavare kommer att få ett konto i V-klass och det får man genom att logga in i plattformen med hjälp av Mobilt bank-ID

Dator
Samtliga elever på VBU kommer att under sin studietid få låna en dator. Datorn kvitteras ut under uppstartsveckan, förutsatt att det då lämnas in ett av eleven och vårdnadshavaren underskrivet avtal. Det är viktigt att både elev och vårdnadshavaren läser igenom detta avtal innan det undertecknas. Avtalet finns bifogat i detta utskick och tas med till första skoldagen.

Kurslitteratur
Kurslitteratur får du låna i skolbiblioteket. Du är personligt ansvarig för de böcker du lånar.

Epost
Samtliga av våra elever får en egen e-postadress via gmail. Via denna kommer skolarbeten, gruppuppgifter, feedback och mycket annat viktigt att delas ut av lärarna. Det är alltså viktigt att du använder den för att på bästa sätt sköta dina studier på VBU.

Skåp & hänglås
Tilldelning av skåp sker vid skolstarten och du köper själv ett hänglås till skåpet. Ta med ett hänglås till onsdag 18 augusti. Vi rekommenderar dig att köpa ett godkänt lås och inte ett lås med sifferkod då det har visat sig att dessa är lätta att manipulera.

Fotografering
Individuell fotografering kommer att ske under uppstartsveckan. Fotona kommer inte att publiceras någonstans, utan hjälper undervisande lärare att snabbare lära sig de nya elevernas namn.

Varmt välkommen till oss på VBU!

Mikael Fältsjö, förbundschef