Välkomstbrev till åk 1: Välkommen till VBU!

23 juli
Välkomstbrev till åk 1: Välkommen till VBU!

Vi hälsar dig varmt välkommen till VBU och din tid som gymnasieelev hos oss. Det kommer att bli mycket som är nytt för dig. Med detta brev vill vi hjälpa till att svara på några av alla dina frågor. Under första dagarna på skolan kommer du att ges möjlighet att få svar på resten av dina frågor och dessutom träffa din mentor och dina nya kamrater. 

Läsåret på VBU startar med introduktionsdag, då du bland annat kommer att få ditt schema samt övrig information av din mentor. Ta med dig papper och penna och var på plats här i god tid! 

Upprop tisdag 18 augusti: 

*Högbergsskolan - Start kl. 08.10 i aulan (A-huset)
Samhällsvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet
El- och energiprogrammetHandels- och administrationsprogrammet

*Malmen - Start kl. 08.30 vid skolans entré (skolan är öppen för mingel från kl. 8.15)
Bygg- och anläggningsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet

*Smeden- Start kl. 08.30 i biosalongen 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet.

*Stegelbacken - Start kl 09.00 på Stegelbackens skola
Introduktionsprogrammet

OBS! VBU följer utvecklingen av Covid-19 och anpassar sig Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om läget i samhället förändras kommer VBU att justera tider och form för uppstart utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndighetens.  

Bra att veta: 

V-klass 
V-klass är vår webbaserade lärplattform där elever, lärare och föräldrar ges förutsättningar till kommunikation med skolan. Här förs frånvaron, här finns ditt schema och mycket annat. Inloggningsuppgifter samt mer information får du första skoldagen. Även vårdnadshavare kommer att få ett konto i V-klass och det får man genom att logga in i plattformen med hjälp av Mobilt bank-ID

Dator
Samtliga elever på VBU kommer att under sin studietid få låna en dator. Datorn som kommer kvitteras ut under uppstartsveckan, förutsatt att det då lämnas in ett av eleven och vårdnadshavaren underskrivet avtal i samband med att datorn kvitteras ut. Det är viktigt att både elev och vårdnadshavaren läser igenom detta avtal innan det undertecknas. Avtalet finns bifogat i detta utskick och tas med till första skoldagen. 

E-post
Samtliga av våra elever får en egen mailadress via gmail. Via denna kommer skolarbeten, gruppuppgifter, feedback och mycket annat viktigt att delas ut av lärarna. Det är alltså viktigt att du använder den för att på bästa sätt sköta dina studier på VBU. 

Skåp & hänglås 
Tilldelning av skåp sker vid skolstarten och du köper själv ett hänglås till skåpet. Ta med ett hänglås till tisdag 20 augusti. Vi rekommenderar dig att köpa ett godkänt lås och inte ett lås med sifferkod då det har visat sig att dessa är lätta att manipulera. 

Fotografering 
Fotografering kommer att ske under uppstartsveckan. 

Varmt välkomna till oss på VBU! 

Mikael Fältsjö, förbundschef