Uppropstider för gymnasiet hösten 2017

28 juni
Uppropstider för gymnasiet hösten 2017

Onsdagen den 16/8 börjar läsåret för gymnasieeleverna på VBU. Här finns uppropstiderna för respektive skola och årskurs. Ingen lunch serveras den dagen.

 

Högbergsskolan, aulan i A-huset

Årskurs 1   kl. 8:30

Årskurs 2   kl. 12:00

Årskurs 3   kl. 13:00

 

Malmenskolan, samlingslokalen vid entrén

Årskurs 1   kl. 8:00

Årskurs 2 och 3   kl. 10:00

 

Smedenskolan, biosalongen i Folkets Hus

Årskurs 1   kl. 9:00

Årskurs 2 och 3   kl. 10:00

 

Stegelbacken, biosalongen i Folkets Hus

Samtliga kl. 9:00.