Uppdaterad information om utrymningen

10 februari
Uppdaterad information om utrymningen

På förmiddagen den 10 februari, vid kl. 10:40, fick vi kännedom om ett anonymt hot riktat mot VBU. Efter kontakt med polis beslutade vi att utrymma alla skolor, enligt deras rekommendation. Strax därefter meddelade polisen att hotet riktade sig enbart mot Högbergsskolan. Eftersom utrymningen redan var igång valde vi att slutföra den på alla skolor.

 

Skolorna är stängda under resten av fredagen. På måndag är verksamheten igång enligt ordinarie schema. Mer information till elever, vårdnadshavare och medarbetare finns på Vklass.