Studera som vuxen!

22 maj
Studera som vuxen!

På vuxenutbildningen här på Västerbergslagens utbildningsförbund så har vi flera utbildningar för vuxna. Vi erbjuder särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå, svenska för invandrare för dig som är ny i Sverige, grundläggande och gymnasiala kurser och sex yrkesutbildningar.

Till hösten startar vi nya grupper inom Vård- och omsorgsutbildningen, VO, Restaurang- och livsmedelsutbildning, RL, och Byggutbildningen. Sista ansökningsdatum för VO och RL är 1 juni och till Bygg 30 juli. Till Svets- och Skärande/CNC-utbildningarna så tar vi in kontinuerligt när en plats blir ledig så är du intresserad lämna in din ansökan. Läs mer här.

Den 27 augusti så sker det första intaget till grundläggande och gymnasiala kurserna. Sista ansökningsdatum är 15 juni. Läs mer här.

Behöver du hjälp med att planera dina studier eller diskutera studier och yrkesliv så kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare. Kontakta dem på syv.vux@vbu.ludvika.se