Student 2020 på VBU

07 maj
Student 2020 på VBU

VBU planerar för ett annorlunda studentfirande i år.  Detta med anledning av situationen med Covid-19. Till vår hjälp har vi haft Folkhälsomyndighetens och Skolverkets riktlinjer i frågan. Riktlinjerna är tydliga och vår gemensamma strävan är att följa dem i alla våra aktiviteter kring studentfirandet. Tydlig information kring samtliga aktiviteter kommer att gå ut till berörda, studenter, personal och studenters familjer. Vi ställer alltså inte in studentfirandet utan vi hittar lösningar för ett firande som är möjliga att genomföra utifrån rådande riktlinjer!
 

I en mycket positiv och givande dialog med elevrepresentanter från elevråd, balkommittée samt många frivilligt engagerade elever som hört av sig till oss, så har vi kunnat hitta en plan i enlighet med riktlinjerna. 
 

Vårt studentfirande kommer utifrån elevernas önskemål att äga rum på samma dag, den 12 juni. För att detta ska kunna vara möjligt så kommer utspringet att ske på 4 olika platser i våra båda ägarkommuner -  Cassels i Grängesberg, Gammelgården och Högbergsskolan i Ludvika samt Smedenskolan i Smedjebacken. Vår förfrågan hos Cassels och Gammelgården har välkomnats med stor förtjusning och entusiasm.  Det är vi mycket tacksamma för!
 

Programmet under studentdagen kommer i sin helhet att se ut som följande. En klass i taget får komma till sin plats för examen enligt utsatt tid.  Eleverna får till att börja med  avnjuta en god brunch tillsammans med sina mentorer. Sedan stundar betygs- och stipendieutdelning samt tal av rektor. Därefter springer eleverna ut till en starkt begränsad skara av mottagare.  Efter utspring är studentfirandet i skolans regi slut och alla beger sig ganska omgående hemåt. En ny klass står sedan på tur att få komma in i lokalen. 
 

Under studentdagen så kommer lotsar att finnas på plats på våra olika platser för examen. Lotsarna kommer att vara synliga med hjälp av uppmärkta västar och deras funktion är att se till att allt flyter smidigt och enkelt enligt tidsplan och riktlinjer. 
 

Flakåkning i kortege är en fråga för Transportstyrelsen och Polisen. Det är hos dessa myndigheter som man ansöker om tillstånd för att åka flak samt om kortegeväg. Folkhälsomyndigheten har varit tydliga med att studenter inte bör åka flak detta år och dessa myndigheter kommer därför troligen inte att lämna ut tillstånd kring att åka flak på studenten. 
 

Vi vill avslutningsvis även uppmana alla elever att följa de rekommendationer som finns och ta situationen som råder på allvar - arrangera inte egna tillställningar som inte följer de rekommendationerna som finns till för att begränsa smittspridningen! 
 

Denna plan bygger på de riktlinjer som gäller idag, 200507. Planen kan komma att revideras om Folkhälsomyndigheten och Skolverket anslår nya riktlinjer.
 

Var rädd om Dig  - var rädd om varandra! 
 

//Ledningen på VBU