Stipendiater på Industritekniska programmet är…

05 juni
Stipendiater på Industritekniska programmet är…

… Yusuf Ahmed Ali, Max Graniti och Rasmus Eriksson. Grattis till våra duktiga elever som har fått stipendier på 3000 kr var idag. Som Torbjörn Gustavsson, rektor på HÖ2 säger, de här eleverna har visat en jättebra utveckling inte bara under skoltiden, utan också inom praktisk arbete. Alla tre har fått stipendier som är sponsrade av företaget Clockwork, som har ett bra samarbete med Industritekniska programmet sedan flera år. Hela motiveringarna lyder:

* Yusuf Ahmed Ali (produkt och maskinteknik): Stipendiaten har utvecklats mycket yrkesmässigt under sin utbildningstid. Detta har stipendiaten gjort genom att visa god förmåga att ta till sig nya kunskaper under arbetsplatsförlagd utbildning. Stipendiaten visar engagemang och initiativförmåga inom det praktiska såväl som det teoretiska arbetet på skolan. Med detta är stipendiaten ett gott föredöme för sin omgivning.

* Max Graniti (driftsäkerhet och underhållsteknik): Stipendiaten är punktlig, pålitlig och försöker alltid göra sitt bästa. Stipendiaten är alltid glad och trevlig mot sin omgivning och visar stort engagemang och initiativförmåga inom både praktiska och teoretiska delar. Stipendiaten har haft en positiv utveckling yrkesmässigt under sin utbildningstid. Detta visar sig under den arbetsplatsförlagda utbildningen samt inom teoretiska kurser på skolan.

* Rasmus Eriksson (svetsteknik): Stipendiaten har haft en mycket god utveckling under sin gymnasietid, både som person och studiemässigt. Detta har lett till att stipendiaten verkar som en god förebild för sin omgivning både genom sin drivkraft och sitt engagemang på skolan och på företagen.

Sist men inte minst, måste vi berätta att Max Graniti även har fått stipendiet som är kopplat till Teknikcollege. Max erhåller stipendiet för att ha visat ett stort intresse för utbildningen. Dessutom har han fått mycket bra kritik från de företag han har gjort sin praktik på.

Yusuf, Max och Rasmus, vi önskar er en trevlig sommar! Ni har förtjänat den!