Stipendiater på Berzeliusdagarna 2017

31 januari
Stipendiater på Berzeliusdagarna 2017

Två elever, Lina Österberg och Rikard Vestergaard från Naturvetenskapsprogrammet på VBU fick stipendium för att kunna delta på Berzeliusdagarna 2017, den 62:a i ordningen. Till Berzeliusdagarna bjuder Svenska Kemisamfundet in 350 elever och 50 lärare från hela Sverige till forskarföreläsningar i kemins värld. Det var 347 stycken elever från 169 skolor på Berzeliusdagarna 2017.

Här kommer några föreläsare med titel och namn.

Fredag

·         Finns framtiden i skogen? Gunilla Saltin, Södra Cell AB

·         Vad kan man göra med kvantkemi? Fahmi Himo, Stockholms universitet

·         Substitution av kemikalier – från sämre till bättre!? Patrik Andersson, Umeå universitet

·         A biorefinery approach for new products based on wood David Blomberg, Processum

·         Stipendiaternas middag Restaurang Piperska muren

Lördag

·         Botulinumtoxinen, dödliga gift som också kan bota Pål Stenmark, Stockholms universitet

·         Gröna plaster – idag och i framtiden Karin Odelius, KTH

·         Kemiforskning bland pingviner och isbjörnar Michelle Nerentorp, Chalmers

·         Kan skogen rädda liv? Rent vatten med bakterieadsorberande filter Anna Ottenhall, KTH

 

 

Juha Jakobsson Hippinen
Lärare Kemi och Matematik NA-programmet
Tel. 0240565975 eller 0725329399
juha.jakobsson-hippinen@vbu.ludvika.se