Skolsession av Europeiska ungdomsparlamentet

11 april
Skolsession av Europeiska ungdomsparlamentet

Igår var det dags! EK18 genomförde en skolsession med EUP, Europeiska ungdomsparlamentet.

Under ledning av två hitresta EUP representanter från Skellefteå och Umeå, Rakel och Vineck, diskuterade eleverna sådana aktuella frågor som pengatvätt, lönegap mellan kvinnor och män samt klimatfrågor såsom minskning av klimatutsläppet och hur EU ska nå upp till uppsatta klimatmålen. Förslagen var många och debatten stundtals intensiv. Eleverna vågade utmana varandra men hjälptes också åt. En bra dag helt enkelt!

Årets skolssession är över, men arbetet med EUP fortsätter till hösten!