Samhällsprogrammets elever gjorde studieresa till Auschwitz.

21 mars
Samhällsprogrammets elever gjorde studieresa till Auschwitz.

Förra veckan åkte eleverna i årskurs tre på samhällsinriktningen på studieresa till Krakow i Polen. Studieresan pågick i fyra dagar där en av dagarna ägnades åt studiebesöket i Auschwitz. Under dagen  besöktes både Auschwitz I och Auschwitz II Birkenau. Eleverna har under två år arbetat för att kunna genomföra studieresan och de har som målsättning att sprida sina erfarenheter från studiebesöket till grundskolorna i kommunen.

Studieresan ingår som ett led i arbetet med värdegrundsfrågor och genomförs som ett delmoment inom kurserna historia, samhällskunskap och religionskunskap.

Medföljande lärare var Sofia Norgren och Mikael Berg