Presentation av examensprojekt

04 juni
Presentation av examensprojekt

Studenter på utbildningen till gymnasieingenjör (T4), som VBU bedriver i ABBs lokaler i Ludvika, har haft presentation av sina examensprojekt. Det är ett omfattande arbete de lagt ned, kunde man konstatera efter att ha lyssnat på presentationen och bläddrat igenom materialet som fanns tillgängligt utanför hörsalen. På bilden är det Albin Gustafsson, Jonathan Linger, Adinesio Santos och Tobias Langjörgen som berättar om hur de kommit fram till sina slutsatser. 

Den förre platschefen på ABB i Ludvika, som tidigare deltog vid invigningen av de nya lokalerna, uttryckte att han var mycket imponerad av T4-utbildningen. Han sade bl.a. att CAD-utbildning som ges är precis den kompetens ABB behöver.

Du kan bli gymnasieingenjör på VBU genom att äsa ett fjärde år på teknikprogrammet. Det gäller även om du gått teknikprogrammet någon annan stans under de senaste åren. De inriktningar som ges är Design och produktutveckling samt Produktionsteknik.