Platser kvar på aktivitetsledarutbildning!

24 juni
Platser kvar på aktivitetsledarutbildning!

Till hösten med start 17 augusti så startar vuxenutbildningen en lärlingsutbildning för dig som är intresserad av att jobba med olika aktiviteter för människor, stora som små. Vi har just nu några platser kvar och tar emot sena ansökningar!

Om utbildningen

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 

• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 

• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 

• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 

• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 

• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 

• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.
 

Kurser

Barns lärande och växande        PEDBAS0  100 p
Fritids- och idrottskunskap        FRTFRD0  100 p
Pedagogiskt arbete                    PEDPEA0 200 p
Pedagogiskt ledarskap            PEDPEG0 100 p
Service och bemötande 1     SEVSEV01  100 p
Aktivitetsledarskap              PEDAK100S 100 p

Samt ytterligare en kurs med inriktning
mot lärlingsplatsen;

   
Drift och underhåll av fritidsanläggningar       FRIDRF0 100 p
Entreprenörskap                                            ENTENR0 100 p
Fritidsmiljöer och arenor                                  FRIFRS0 100 p
Hälsopedagogik                                                 HALHAL0  100 p
Totalt läser eleven 800 p.    

För att bredda elevernas kunskaper så kommer alla elever även att genomgå en simlärarutbildning på fyra dagar.

Lärling

Du kommer att vara ute på en arbetsplats 70% av din utbildning. 30% av tiden är du på VBU. Lärare från skolan kommer att ha ett nära samarbete med arbetsplatsen och besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med din handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen kan du arbeta med att med väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet, på fritidsgårdar, i simhallar, inom turism eller i andra sociala verksamheter.

Ansökan

Du söker till programmet tillsammans med din studie- och yrkesvägledare eller på VBU´s hemsida.

Längd och krav

Utbildningen är på 800 poäng, vilket motsvarar heltidsstudier (100%) under 1 år. Planerad start i augusti 2020.

Språkkunskaper motsvarande SFI-D

Tillsammans med ansökan så krävs ett utdrag ur belastningsregistret.

Simkunnighet är ett krav (200 m varav 50 m ryggsim)

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta: Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen på VBU.  E-mail: syv.vux@vbu.ludvika.se