Nya YH-utbildningar söks

26 september
Nya YH-utbildningar söks
Bengt Åkman har i uppdrag att skapa nya lokala yrkeshögskoleutbildningar, som riktar sig både lokalt och nationellt. VBU är huvudman för projektet. 
Genom att informera och diskutera med näringsliv, förvaltningar och andra intressenter ska han ta fram ett antal förslag att ta vidare till olika referensgrupper. Grupperna ska ta fram ett detaljerat utbildningsinnehåll som sedan ligger till grund för ansökningarna. Ansökningshandlingarna ska vara klara för inlämning i början av september 2018.
 
Är du intresserad av att vara med och påverka vilka ansökningar som bör skickas in till myndigheten för nya yrkeshögskoleutbildningar?
 
Kontakta då Bengt Åkman på telfonnummer 076-129 63 60 eller via mail: bengt.akman@vbu.ludvika.se