Nya anpassningar på VBU

25 november
Nya anpassningar på VBU

Idag, den 25 november, har Västerbergslagens utbildningsförbund fattat beslut om att även anpassa verksamheten på ungdomsgymnasiet efter de nya riktlinjer som utbildningsdepartementet gav ut den 18 november och som trädde i kraft den 23 november. På vuxenutbildningen har verksamheten varit anpassad sedan terminsstart, denna anpassning fortgår.
 

Beslutet innebär att vi på olika enheter går över i en blandad form av undervisning. Vi arbetar på plats i skolan varvat med fjärrundervisning. Varje enhet har en egen lokal plan för upplägget och den leds och följs upp av respektive rektor. Beslutet gäller från idag och till den 22 januari 2021 förutsatt att inget annat inträffar. 
 

Eleverna kommer att ha möjlighet att hämta matlåda på den ort de är bosatta de dagar de studerar via fjärrundervisning. Eleverna kommer även att ha en möjlighet att sitta i Högbergsskolans aula eller  musiksal i en period av hemmastudier. Detta för att beredas en god studiemiljö. 

Vi kommer även att stänga gymmet i Hälsans hus under samma tidsperiod och under samma förutsättningar gällande trängsel. Restaurangen för externa besökande på Smeden stängs under denna period.