Nolltolerans sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp

30 november
Nolltolerans sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp

Inom skolan är det nolltolerans gällande kränkande behandling och lagstiftningen ställer höga krav  på skolors arbete mot kränkande behandling. Det som nu har framkommit inom ramen för den virala #metoo-rörelsen är att skolors aktiva arbete inte fungerar tillräckligt bra och att skolor behöver ta ännu mer ansvar för att förhindra sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp.

Under parollen  #tystiklassen har över 1 700 flickor och unga kvinnor som går eller nyligen har gått i grundskolan eller gymnasiet delat hundratals berättelser om sexuella övergrepp. Det som framkommer av berättelserna är att det verkar finnas en tystnadskultur kring detta.  Flera av personerna som delat med sig av händelser skriver om skolpersonal som skrattar bort, eller menar att ”pojkar är pojkar”. Problemet omfattar inte bara elever i skolans värld utan även lärare som har gått samman i uppropet #Icke-godkänt där tusentals lärare kräver stopp för sexuella trakasserier inom skolan.

Vi på VBU vill inte bidra till denna tystnadskultur och vill nu göra en tydlig markering. Vi har nolltolerans inom VBU och vi kommer att utreda varje gång vi får kännedom om sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp. Detta innefattar även skämt som går över gränsen. Vidare kommer vi nu att granska oss själva. Gör vi verkligen det som krävs för att förhindra och motverka detta?

 

Vår akuta åtgärd är att vi har tillsatt en arbetsgrupp bestående av alla i skolledningen. Syftet med arbetsgruppen är att komplettera det arbete som redan görs inom skolan genom att kvalitetssäkra och utveckla vårt arbetssätt i dialog med elevhälsan och lärarkollegiet. Vidare behöver vi säkerställa att det inte finns ärenden som vi inte känner till ännu. Inom projektet kommer det även att tillsättas en arbetsgrupp med specialistkompetens som kan handleda och hantera de ärenden som kommer upp. Målet är att vi ska förebygga och förhindra sexuella trakasserier och övergrepp samt säkerställa att alla händelser kommer fram och hanteras i enlighet med våra rutiner.

 

Arbetsgruppen kommer enbart att arbeta med frågor kring sexuella trakasserier och övergrepp. Om det framkommer andra typer av kränkningsärenden i utredningen kommer det att hanteras i enlighet med våra befintliga rutiner alternativt att vi startar upp en arbetsgrupp med fokus på enbart de frågorna. Detta utifrån att denna fråga är omfattande och behöver hanteras skyndsamt.

 

Om du har frågor kring detta arbete är du varmt välkommen att kontakta projektledarna för arbetsgruppen, Chef Elevhälsa/resurser Susanne Axelsson, susanne.axelsson@vbu.ludvika.se, 865 18 och/eller HR-chef Isabella Gynne Västberg, isabella.gynnevastberg@vbu.ludvika.se, 865 14.

/Skolledningen