Naturvetenskapsprogrammet undersöker plast

29 mars
Naturvetenskapsprogrammet undersöker plast

Inom naturvetenskapsprogrammet på VBU åker varje elevkull på två fältveckor. En resa går till Öland och ingår i undervisningen för Kemi 1 och Biologi 1. Den andra går till Öddö, en ö utanför Strömstad, och läses inom två naturvetenskapliga specialiseringar: Miljökemi och Ekologi. Eleverna undersöker olika habitat, både biologiskt och kemiskt, och tittar även på plastförekomsten i de olika områdena. På både Öland och Öddö samlar de in plast från stränderna. På Öddö samlar de även in mikroplaster från havet.

Eftersom undersökningarna kan vara intressanta även för andra skolor att ta del av och inspireras av, har en lärare på programmet, Juha Jakobsson Hippinen, skrivit en artikel om det på sidan 18 i tidningen Bi-Lagan nr 1, 2017

Bi-Lagan är en tidning som ges ut av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid Uppsala universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Biologilärarnas förening och Skolverket.

 

/Carina Hedström Hammar