NA19 på specialiseringsvecka - miljökemi och ekologi till Öddö

17 september
NA19 på specialiseringsvecka - miljökemi och ekologi till Öddö

Förra veckan var NA19 på sin traditionella specialiseringsvecka till Öddö. De hade tur med vädret (som man kan se på deras foton), så de fick göra massor av intressanta naturvetenskapliga undersökningar.

Först tittade de på olika habitat - sandbotten, klippvägg, stenbotten, bryggan (olika djur- och växtarter som lever där, deras utseende, anpassningar till miljön, skydd mot fiender osv…); de gjorde även kemiska analyser av konduktivitet, pH, syrgas och salthalt: även håvning mikro-plast och plankton i havet; de plockade plast på stranden för artbestämning av plasten och försöka att se var den kommer ifrån. Dessutom besökte de marina laboratoriet vid Tjärnö och sedan åkte de genom ett sälskyddsområde på vägen ut mot Ursholmen – Sveriges västligaste bosättning tills för några år sedan.

Sist men inte minst undersökte de olika typer av stränder och gick på ”Skattjakt” efter mussel- och snäckskal samt övrigt som kan vara intressant som valfjäll och trä med skeppsmask, kunskaper som är värda mycket för de olika ämnena inom naturvetenskapen! En mycket aktivitetsfylld vecka, eller hur? Nu skulle jag själv vilja vara NA-elev... :-D