NA-programmets elever på studiebesök i Blötberget: utveckling av metoder för miljövänlig malmletning

10 maj
NA-programmets elever på studiebesök i Blötberget: utveckling av metoder för miljövänlig malmletning

NA-programmets elever, tillsammans med sina lärare - Juha Jakobsson Hippinen och Bertil Rahm var igår på studiebesök i Blötberget, vilket var en bra kunskapsfördjupning inom både kemi och biologi.

Forskare från Uppsala universitet, NIO:s geologer och andra aktörer visade dem hur prospektering för att leta malm går till idag. Ludvika kommun är nämligen med ett stort EU-projekt (”Smart exploration”), som handlar om att utveckla metoder för miljövänlig malmletning och även utveckla teknisk utrustning för detta. Projektet pågår i tre år och har en budget på 50 miljoner kronor, varav ca hälften satsas här i Blötberget. 27 aktörer från 9 länder är nämligen med. Det finns 6 platser som är i fokus – Blötberget är en av dem: så studenterna sitter på olika universitet i Europa och räknar på data från Blötberget.  

En del i projektet är att informera allmänheten och framförallt lokalbefolkning på rätt sätt om malmletning idag. Där ingår även visningar för skolelever på en anpassad nivå. Därför var våra elever där. Alla elever har inte möjlighet att komma nära i ett så miljövänligt projekt. Så det är bra, när vi kan få ta del av det!