NA 16 på Ölandsresa

22 maj
NA 16 på Ölandsresa

NA16 har varit på fältvecka till vackra Öland. De besökte exempelvis Ölands södra udde med Långe Jan, Det stora stora Alvaret, Halltorps Hage och Eketorps fornborg.

Under veckan studerade klassen landskapet med flora och fauna. Dessutom fick de göra kemiska analyser av mark och vatten. Fältveckan ämnesintegrerar biologi, kemi och till viss del svenska och historia.

Naturvetenskapsprogrammet på VBU-gymnasiet gör två fältveckor under de tre åren. Den första går till Öland vårterminen i årkurs 1 och den andra går till Öddö på västkusten höstterminen i trean.

Lärarna på naturvetenskapsprogrammet arbetar hårt för att möjliggöra dessa resor som är en viktig del av utbildningen där eleverna får uppleva natur och jobba på ett praktist sätt med sådant som man bara läser i böcker.

 

Av Juha J Hippinen

För NA-Programmet