Malmenskolan har föräldramöte på tisdag

06 september
Malmenskolan har föräldramöte på tisdag

Malmenskolan bjuder in föräldrar och vårdnadshavare till eleverna i åk. 1 på information och presentationsmöte den 12 september 2017 kl. 18:00. 

Mötet börjar i matsalen med gemensam information kl. 18:00. Sedan samlas man klassvis med respektive klassföreståndare kl. 18:30.

Malmenskolan har två program: Bygg- och anlggningsprogrammet och Fordon- och transportprogrammet.

 

/Karin Sandström, rektor
Tel. 0240-867 82