Lyckat projekt för elever på Industritekniska programmet

19 december
Lyckat projekt för elever på Industritekniska programmet

Under hösten 2017 har eleverna på industriprogrammets årskurs 3 arbetat med att bygga en del av en prototyp för konvertering av spillolja till diesel. Arbetet de har utfört är av högsta kvalitet och professionellt utfört. En av utmaningarna har varit att få reaktorn helt tät då den är innesluten i en brännkammare. Om reaktorn inte är tät kommer det att medföra stora risker då olja kommer att läcka ut i brännkammaren.

De delar de har byggt är reaktorn och inneslutningen som man ser på bilden. Arbetet kommer att fortsätta under våren med att bygga stativ och brännkammare.

Maskinen kommer i slutändan att skeppas till Gambia under sommaren för att visas upp för miljöministern där. Den kommer även att kunna konvertera plast och bildäck till diesel. Så gott som alla afrikanska länder har problem med den typen av avfall och det här arbetet kan vara ett sätt att åtgärda den miljöpåverkan och miljöförstöring det innebär.

Industriprogrammet tackar SSAB som har skänkt materialet till det som byggt hittills och söker nu sponsorer för resterande delar. Det som behövs är aluminiumplåt och rör samt fyrkantsprofiler.

Eleverna har gjort ett fantastiskt arbete och upplever att utbildningen når nya höjder med ”verkliga” projekt.