Läsa en yrkesutbildning på vux?

07 november
Läsa en yrkesutbildning på vux?

På vuxenutbildningen här på VBU så har vi sex yrkesutbildningar. Till våren startar en grupp inom restaurang- och livsmedelsutbildningen, en grupp inom byggutbildningen, en grupp inom barnskötarutbildningen och en grupp inom vård- och omsorgsutbildningen.

Restaurang- och livsmedelsutbildningen är en utbildning för  vuxna som vill arbeta inom restaurangbranschen eller med livsmedel. Under utbildningen får du grundläggande och fördjupade kunskaper i matlagning, hygien och näringslära, service och bemötande. 

Byggutbildningen är en utbildning för vuxna som vill arbeta som snickare. 

Barnskötarutbildningen är en utbildning för dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern.

Vård- och omsorgsutbildningen är en utbildning för vuxna som arbetar eller vill arbeta med människor i behov av hjälp och stöd. 

Sista ansökningsdag är 29 november för alla utbildningarna. Du kan ansöka här.

För att vara behörig till utbildningarna måste du ha betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå (åk 9/SAS) eller motsvarande. 

Vid ansökan till Barnskötarutbildningen behöver man bifoga kopia av Utdrag från belastningsregistret samt ifylld hälsokontroll TBC. 

Välkommen med din ansökan!