Läget åter lugnt efter genomsökning av lokalerna

14 februari
Läget åter lugnt efter genomsökning av lokalerna

Polisen har nu genomsökt alla VBUs skolor och avslutat polisinsatsen på plats. De bedömer inte hotet som seriöst, men kommer att fortsätta utreda ärendet i syfte att identifiera den eller de som framfört hotet.

 

Imorgon är det vanlig skoldag enligt ordinarie schema. De föreningar som har aktiviteter under kvällstid i VBUs lokaler kan genomföra dem. 

 

Mer information till elever, vårdnadshavare och medarbetare finns på VBUs interna informationskanal, Vklass.