Jobb- och studiemässa i Ludvika i dag

15 mars
Jobb- och studiemässa i Ludvika i dag

I dag besökte många av VBUs elever den årliga mässan för vidare studier och jobb, i Ludvika Folkets hus. Förutom VBUs egna motrar för vuxenstudier fanns utställare från andra yrkeshögskolor, högskolor, universitet, kommuner och företag på plats.

De utställare jag pratade med var alla nöjda med dagen. Alla intygade att det funnits gott om intresserade besökare och att de hittat flera möjliga studenter eller medarbetare.

Elevvärdar räknade det exakta besöksantalet vid entrén och kunde konstatera att förra årets rekord på 1 300 besökare slagits med 170 personer när klockan började närma sig stängning.

Mässan anordnas för 8:e året i rad av Samarkand2015 tillsammans med lokala aktörer, varav VBU är en.

Se VBUs Facebooksida för fler bilder.

 

/Carina Hedström Hammar