Invigning av nya lokaler på ABB för VBUs gymnasieingenjörer/T4

06 november
Invigning av nya lokaler på ABB för VBUs gymnasieingenjörer/T4

I dag invigdes de nya undervisningslokalerna för VBUs gymnasieingenjörsutbildning. Flera lokala företagsrepresentanter fanns på plats, liksom representanter från VBU, ABB industrigymnasium och samarbetsorganet Samarkand.

Rektor Torbjörn Gustavsson inledde med att tacka alla inblandade som bidragit till att de nya lokalerna blivit verklighet. Tanken med att inhysa gymnasieingenjörsutbilningen på ABB-området var att knyta utbildningen ännu närmare företagen.

Undervisningen på det fjärde teknikåret inom design och produktutveckling handlar nästan uteslutande om teknik och verklighetstrogna uppdrag, berättar läraren Erik Persson. Framförallt är det att läsa ritningar, ändra i befintliga ritningar och göra nya som studenterna arbetar med. En gymnasieingenjör från VBU har faktiskt ofta mer CAD-vana än en maskiningenjör har eftersom vi lägger så mycket tid på det, berättar han vidare. I utbildningen ingår också 10 veckors praktik.

- Inför nästa år kommer VBU att ansöka hos Skolverket om att även få utbilda gymnasieingenjörer i produktionsteknik för att ytterligare möta arbetsmarknadens behov, säger Kristina Beyerl Karlsson, biträdande rektor för utbildningen.

/Carina Hedström Hammar