Information om slutbetyg på VUX!

02 mars
Information om slutbetyg på VUX!

Slutbetyg från Vuxenutbildningen kan utfärdas till och med den 1 juli 2020, efter det utfärdas endast Gymnasieexamen.

I dagens kommunala vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå har Slutbetyget ersatts av Gymnasieexamen. Enligt övergångsbestämmelser kan vi dock utfärda Slutbetyg då särskilda skäl finns för det, fram till och med den 1 juli 2020.

För en Gymnasieexamen gäller andra regler än för Slutbetyg och många av de äldre gymnasiekurserna kan inte tas med.

För att hinna få ut ett Slutbetyg innan möjligheten för detta försvinner behöver villkoren för Slutbetyg uppfyllas senast i mitten av juni 2020. Under återstoden av vårterminen hinner du läsa max 200 poäng (100 % studietakt).

Villkor för Slutbetyg hittar du här.

 

Har du frågor kontakta våra studie- och yrkesvägledare. 

För tidsbokning, frågor och kontakt med SYV och SYV-administratörer skriv till e-post: syv.vux@vbu.ludvika.se