Information om skolkort och resor första skoldagen

05 augusti
Information om skolkort och resor första skoldagen

Du som går på gymnasiet har alltid rätt att åka utan giltig biljett ombord på Dalatrafiks bussar första skoldagen. 

Om du är ny elev i gymnasiet och inte har ett skolkort sedan tidigare kommer du först att få ett tillfälligt kort som gäller tills dess du fått ett riktigt skolkort skickat hem till dig.

Du ska ha en resväg på 6 km eller längre mellan där du bor (är folkbokförd) och skolan - för att du ska ha rätt till skolkort. Om du får inackorderingstillägg för att bo närmre skolan så gäller inte längre ditt skolkort.

Har du redan ett skolkort ska du behålla det. Om du även detta läsår har rätt till ett sådant så kommer ditt gamla kort att laddas med nytt läsår/ny läsårsprodukt.

Här kan du gå in och läsa mer om skolkort för höstterminen https://www.dalatrafik.se/sv/skola/skolkort/