Information om busskort (skolkort)

16 augusti
Information om busskort (skolkort)

Samtliga elever i åk 1 som har rätt till busskort (skolkort) får resa utan färdbevis till skolan idag, på sin första skoldag. Skolkorten delas sedan ut av klassföreståndarna under dagen. Eleverna behåller korten under hela sin skolgång om de fortsätter uppfylla föroutsättningarna för betalda resor.

Samtliga elever på Malmen- och Smedenskolan samt elever som bor så till att de kan åka tåg till skolan, har tilldelats kort med både buss- och tågresemöjlighet. Övriga har endast möjlighet att åka buss.

Eftersom Dalatrafik ändrat utseende på sina kort har Åk 2 och 3 fått nya busskort hemskickade. Kontakta Receptionen i A-huset, 0240-865 01, om du inte har fått ditt kort. Kontakta även Receptionen om du tror att du är berättigad till busskort men inte har fått något hemskickat.

 

Receptionspersonalen
Tel. 0240-865 01