Höstterminen för gymnasiet börjar onsdagen den 15 augusti 2018

10 juli
Höstterminen för gymnasiet börjar onsdagen den 15 augusti 2018

Här ser ni tid och plats för respektive skola.

 

Malmenskolan (BA, FT)

Åk 1 kl. 08:00 i matsalen, Grängesberg.

Åk. 2 och 3 kl. 10:00 i matsalen.

 

Högbergsskolan (EE, EK, HA, IN, NA, SA, TE)

Åk. 1 kl. 8:30 i aulan, A-huset, Ludvika.

Åk. 2 och 3 kl. 13:00 i aulan.

 

Smedenskolan/Stegelbacken (RL, VO, IM)

Åk. 1 – 3, samt IM kl. 9:00 i biosalongen i Folkets Hus,

Smedjebacken.