Gymnasiemässa med nya inslag

29 november
Gymnasiemässa med nya inslag

I går pågick årets Gymnasiemässa under hela dagen och kvällen. Blivande elever och andra intresserade hade ett stort utbud att titta på. Alla VBUs 13 program presenterades, liksom Elevhälsan, Studie- och yrkesvägledarna, våra nio olika språkval och vår Lokala idrottsprofil med 12 idrotter. Dessutom hade VBU bjudit in närliggande skolor och program som saknas på VBU. Mässhallen var full av montrar och besökarna bör ha fått ett näst intill heltäckande utbud av vilka nationella program som finns att välja på när man söker till gymnasiet.

Estetprogrammets musikelever underhöll och Samhällvetenskapsprogrammets mediaelever genomförde intervjuer med utställare på mässan.

Killarna på gruppbilden går på olika program: El, Fordon, Naturkunskap och Samhällskunskap. Det de har gemensamt är att alla läser japanska och tycker att det är jättekul.

Läs mer om gymnasieprogrammen här.

 

Carina Hedström Hammar
Kommunikatör, VBU