Gradvis återgång till närundervisning - igår kom nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

22 januari
Gradvis återgång till närundervisning - igår kom nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Igår gav Folkhälsomyndigheten ut nya riktlinjer gällande Covid19. Vi gläds åt dessa då de innebär att ungdomsgymnasiet nu gradvis ska återgå till närundervisning.

Under nästa vecka kommer varje enhet att planera för att ungdomsgymnasiet ska återgå till närundervisning v5. Det som är viktigt är att vi måste förhålla oss till reglerna kring trängsel.

VBU har, likt de flesta andra gymnasieskolor i Dalarna, beslutat att vi ska låta åk 3 vara inne på skolan betydligt mer tid än åk 1 och åk 2 under tiden fram till sportlovet. Då fattar vi ett nytt beslut utifrån de omständigheter som är rådande vid den tidpunkten.

*Vuxenutbildningen fortsätter som vanligt.

*Gymnasiesärskolan fortsätter som vanligt.

*Introduktionsprogrammen fortsätter som vanligt.

Vi vill poängtera att det fortfarande är välkommet att plugga i skolbibblan om man har svårt att få till en bra studiemiljö hemma!

Vi kommer fortsatt att ha gymmet stängt - förutom under idrottslektionerna då gymmet betraktas som en del av idrottshallen.

VBU har en tät kontakt med Smittskyddsenheten i Falun. De kommer att ha en ännu viktigare roll nu då våra beslut kommer att vila på hur smittskyddsläget verkar i våra kommuner.

Vi vill fortsatt belysa vikten av allas ansvar i att hålla de grundläggande reglerna som vi fått leva efter i snart ett års tid!

*Tvätta händerna noga och ofta

*Sprita dem gärna med handsprit som finns vid samtliga av skolans entréer

*Stanna hemma om du får symptom och testa dig genom att boka tid på 1177´s websida

*Stanna även hemma om en hushållskontakt insjuknat

Vi tar ett ansvar för oss själva och för varandra!