God fortsättning! Är ni redo för en ny termin?

11 januari
God fortsättning! Är ni redo för en ny termin?

Nytt år, ny termin! Några har redan varit tillbaka förra veckan, men idag är jullovet slut för alla våra elever och personal.

Med anledning av den ökade smittspridningen i samhället i stort samt i vårt upptagningsområde vidtas förebyggande åtgärder för att minimera risken för smitta.

Fortsätt följa gällande rekommendationer:
-Håll avstånd där det går,
- använd handsprit,
- stanna hemma och testa dig vid symtom

Här finns mer att läsa gällande riktlinjer i skola: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Ta hand om er och varandra! God fortsättning!