Fortsatt högt förtroende för VBUs YH-utbildning

14 februari
Fortsatt högt förtroende för VBUs YH-utbildning

Alla som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning måste ansöka om att få göra det hos Myndigheten för Yrkeshögskola. Det är inte helt enkelt att få en utbildning beviljad. Yrkeshögskolan måste nämligen erbjuda kvalificerade utbildningar som är skräddarsydda för arbetslivets behov.

VBU har nu ansökt om och fått beviljat ytterligare tre studengruppsstarter inom YH-utbildningen Miljö- och VA-teknik. Eftersom utbildningen är 2-årig, kommer utbildningen att finnas på VBU i åtminstone sex år framåt. 

- En fjärdedel av utbildningen består av praktik, vilket naturligtvis ger stora möjligheter till jobb, säger Kristina Beyerl-Karlsson, biträdande rektor för Yrkeshögskolan på VBU. Utbildningen ger kunskaper inom drift, planering och utveckling inom flera av VA-branschens olika nischer. Exepmpel på arbetsuppgifter efter utbildningen är bland annat förebyggande arbete för att förhindra utsläpp i våra känsliga vatten, utveckling av reningsanläggningar i behov av modernisering och produktion av dricksvatten med god kvalitet.

Nästa utbildningsomgång beräknas starta hösten 2018. Ansökningsmöjligheten öppnar inom kort. Du hittar mer information här.