FN-dagen med Adam Tensta Taal: en viktig diskussion om demokrati, integration och yttrandefrihet

25 oktober
FN-dagen med Adam Tensta Taal: en viktig diskussion om demokrati, integration och yttrandefrihet

FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober till minne av att Förenta Nationerna-stadgan trädde i kraft 1945. Från 51 medlemsländer i början har medlemsantalet vuxit till hela 193 länder. Sedan grundandet av FN har det huvudsakliga målet varit att främja internationellt samarbete, men nu jobbar de också på att säkerställa hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och fred inom agenda 2030 som är del av Globala målen.

VBU, som är en skola med engagemang för internationella frågor, är en certifierad FN-skola. Så idag firade vi FN-dagen med en föreläsning av Adam Tensta Taal: ”Varför är mångfald viktigt och hur gör man?” Adam Tensta Taal är en av Sveriges mest inflytelserika artister och en av vårt lands största profiler inom kampen mot rasism och i arbetet för mångfald. Han var vår gäst på Högberskolan, där han föreläste för våra elever: efter nästan två år av pandemi kändes det så bra att se en fylld aulan igen. Med hjälp av ES- och SA-media elever streamades föreläsningen även på Aveny i Folkets Hus och i klassrummen på flera skolor inom kommunen.  Mångkulturdagen arrangerades av Ludvika kommun.

Efter föreläsningen var det dags för programpunkten ”Soffan”. ”Ett viktigt samtal” -och så här kan man sammanfatta denna punkt: tillsammans med Taal, social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Frank och pedagogen Marie Gustén samtalade skolungdomar från kommunen kring ämnen som demokrati, integration och yttrandefrihet. Samtalet modererades av Frida Hedström, projektledare för kommunens värdegrundsarbete.

Vilken intressant dag! Varför är inte varje dag en FN-dag?