Fler sökande till teknikcollege efterfrågas av branschen

23 februari
Fler sökande till teknikcollege efterfrågas av branschen

Industrin har stora behov av arbetskraft. Av den anledningen blev representanter från VBU inbjudna till ABB av fackförbundet IF Metall för att prata utbildning och samverkan mellan skolan och industrin. Alla var eniga om att det krävs mycket av alla parter för att få ett gott samarbete och för att öka antalet sökande, speciellt flickor, till programmen inom Teknikcollege. De konstaterade även att man måste börja inspirera elever redan under de första skolåren till att söka sig till utbildning och yrken inom industrin om det ska ge resultat.

Gymnasieprogrammen som finns inom Teknikcollege är El- och energiprogrammet, Industriprogrammet samt Teknikprogrammet. Läs mer om Teknikcollege och våra gymnasieprogram här.

På bilden syns: Håkan Svensson från VBUs direktion, Kristina Beyerl-Karlsson VBU, Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Torbjörn Gustavsson, rektor för bl.a. Teknikcollege, VBU samt lokala företrädare för IF Metall.