Exkursioner till Siljan

31 maj
Exkursioner till Siljan

Ett viktigt inslag i undervisningen på VBU är fältstudier och exkursioner. Det gäller bland annat Humanistiska programmet som genomför internationellt utbyte, samt Samhällsprogrammet som genomfört fältstudier till Riga och London. Inom det naturvetenskapliga programmet är det här ett viktigt inslag i utbildningen då man sedan många år genomför årliga fältstudier både till Öddö på västkusten och på Ö-land. Erfarenheterna från den här typen av aktiviteter i undervisningen är mycket god och ger studierna en god förankring i det omgivande samhället och naturen. Utbildningen blir på riktigt.

Det här vill VBUs lärare i Naturkunskap utveckla ytterligare med exkursioner till siljansområdet och meteoritnedslaget för drygt 360 miljoner år sedan. Siljansområdet ger på sätt goda förutsättningar att på plats studera både de geologiska verkningarna av meteoritnedslaget, samt dess påverkan på växt- och djurliv i de unika miljöer skapats av meteoritnedslaget. Det finns även möjlighet att studera effekterna av meteoritnedslaget för näringsliv och livsmönster i siljansområdet.

Därför har lärarna under en dag rekognoserat i rättvikstrakten för att kunna planera för en exkursionsdag i siljansområdet med grund i framförallt naturkunskap, men även andra ämnen som geografi, historia och samhällskunskap. Bland annat planeras, som ni ser av bilderna, besök vid Styggforsen där de geologiska verkningarna och den biologiska påverkan av meteoriten kan studeras på ett bra sätt.   

Exkursion med Mikael, Mikaela, Bertil och Juha

Skrivet av: Mikael Berg Lektor, HÖ1

Upplagd av: Juha J Hippinen Kemi och Matematiklärare