Avslutande kurs för YH-studenter

19 juni
Avslutande kurs för YH-studenter

I slutet av maj deltog studenter från Miljö och förorenade områden på kursen till certifierad provtagare för jord och grundvatten. Jordprovtagning med borrbandvagn och grundvattenprovtagning med peristaltisk pump ingick som utbildningsmoment.

Veckan efter avslutades utbildningen genom att ledningsgruppen för utbildningen samlades och lyssnade på de studerandes examensjobbs-presentationer.

Nu önskar vi alla färdigutbildade studenter lycka till i sitt kommande yrkesliv, och ser fram emot att välkomna ett nytt gäng till hösten.