Examen för Miljö- och VA-teknik inom Yrkeshögskolan

19 januari
Examen för Miljö- och VA-teknik inom Yrkeshögskolan

Under torsdagen den 18 januari hade de studerande på YH-utbildningen Miljö och VA-teknik sina examensredovisningar. Samtliga redovisningar var väl genomförda och de studerande visade goda kunskaper inom de områden som de fördjupat sig inom. Arbetena berörde flera olika områden inom VA-branschen och några exempel är våtmarker och dagvattenanläggningar, fett i ledningsnät, förnyelseplaner för ledningsnät, oljeavskiljning, kartläggning av miljöfarliga verksamheter, samt utökning av dricksvattenproduktion.

Utbildningen har tre praktikperioder (Lärande i arbete, LIA) där de studerande får praktisera i någon del av branschen. I många fall leder praktiken till en anställning. Därför går de flesta studerande i gruppen nu vidare till jobb som de fått inom VA-branschen.

Vi är glada över de år de studerande valt att studera hos oss och vi önskar alla ett stort lycka till med sitt yrkesval.

 

Kristina Beyerl Karlsson
Utbildningsledare