En temadag om diskriminering och likabehandling!

19 november
En temadag om diskriminering och likabehandling!

I dag var det dags för ytterligare en temadag på vuxenutbildningen. Den här gången var det lärare och studerande från SFI, grundläggande- och gymnasiala vuxenutbildningen som mötes. Ämnet var diskriminering och likabehandling. Det var drygt 200 studerande som delades in i tvärgrupper för att dela erfarenheter och diskutera dessa frågor.

En toppendag med livliga och engagerade diskussioner!