EK –programmet på den nationella sessionen av Europeiska ungdomsparlamentet i Malmö

03 april
EK –programmet på den nationella sessionen av Europeiska ungdomsparlamentet i Malmö

Under andra hälften av mars deltog elever från EK-programmet (Jonas Andersson, Klara Angberg, Teodor Branzell och Lovisa Högman, alla EK18) i den nationella sessionen av EUP, Europeiska ungdomsparlamentet, i det vårlika men stundtals blåsiga och regniga Malmö, tillsammans med sina lärare Jan Johansson och Duska Jansson Dobrota och elever från skolor i hela landet.

Det rörde sig om välfyllda dagar med allt från teambuildning i de olika kommittéerna, resolutionsskrivande och inläsning, Eurovillage med mat från Europas olika länder, Euroconcert med musik, till den avslutande debatten i generalförsamlingen. ”Lärde mig lite grann, men framför allt träffade jag nya människor och fick mer erfarenhet,” berättar Teo.

De olika kommittéerna fick presentera förslag till resolutioner i den avslutande debatten – frågor om ökad automatisering och AI:s betydelse för den framtida arbetsmarknaden diskuterades livligt, likaså frågor om möjligheter och risker med genetisk modifiering och ingenjörskonst.  Icke att förglömma - allt arbete och debatter skedde på engelska vilket gav bra träning! ”Malmö var över förväntan! Det var roligt, utvecklande och utmanade på samma gång. Man fick helt enkelt pröva något nytt vilket var väldigt nyttigt. Jag är väldigt tacksam över att jag valde att åka!” berättar Jonas.

Nu väntar vi på juryns bedömning för att se om våra elever kvalificerat sig till deltagande i den internationella sessionen också!