Duktiga stipendiater på VBU

13 juni
Duktiga stipendiater på VBU

I torsdags och fredags, sista dagarna av läsåret delades stipendier ut till studenter inom flera program på Västerbergslagens utbildningsförbund. De utvalda eleverna fick nämligen ett pris för bland annat deras stora engagemang och god kamratskap, hög kvalité på sitt arbete och för att ta ett bra ansvar för sitt jobb.

I samarbete med Unika Ludvika delar HA-programmet årligen ut ett stipendium till en eller flera elever som utmärker sig på ett positivt sätt. För tre exemplariskt genomförda år på Handelsprogrammet vid VBU där prestationerna från dag ett har varit på högsta nivå. Eleverna har visat gott kamratskap, engagemang, vilja och visat fina resultat på APL-platserna och i skolan. Eleverna har från dag ett haft ett mål, att nå examen och få ett jobb. Eleverna har en sund och god inställning till sina studier med en bra attityd. En attityd som vi hoppas följer med eleverna in i framtiden och på så sätt banar väg för ett framgångsrikt yrkesliv. Eleverna har visat nyfikenhet för yrket samt tagit stort ansvar för sin egen personliga utveckling, Något som visar på en stolthet och en vilja till att utvecklas i yrkesrollen och nå sina mål. Årets HA-stipendiater 2021 är Molly Alander och Frida Behmrell” förklarade HA-arbetslag i sitt beslut.

Nästa stipendium som delades ut är det inom Industritekniska programmet som är kopplat till Teknikcollege och ABB Hitachi. ”Jonnah Eriksson har gjort en strålande utveckling under sin gymnasietid. Intresserad, hjälpsam och gott kamratskap är ord som definierar honom. Jonnah har fullföljt sin praktik och är mycket omtyckt på sin arbetsplats hos MV Usab,” berättar IN-programmet om sin stipendiat.

När det gäller Vård- om omsorg programmet fördelas stipendier sponsrade av Ludvika kommun, Smedjebackens kommun och Region Dalarna: för Tindra Atsiz och Fatima Ghorbani "som har gjort en imponerade personlig resa."

Inom Naturvetenskapliga programmet fick två elever stipendium av Samarkand2015. “För Mustafa Taheri är självklart att ha positiv attityd, både till studier och människor. Det har gjort att han har haft en stor kunskapsmässig utveckling under gymnasiet, samtidigt som han med sitt goda humör var viktigt för trivseln i klassen. Å andra sidan har Tea Andersson tagit sina studier på alvar och har därigenom en positiv kunskapsutveckling genom hela gymnasiet. Samtidigt har hon varit mån om sina kamrater och alltid varit beredd att hjälpa dem,” berättar NA-arbetslag.

Vidare fick tre elever på El- och energiprogrammet också stipendier av Ludvikas lokala, men också internationella företag (Ovako, Spendrups, Caverion, Ludvika El-installation och Midroc). De glada vinnarna var: Juli Harja och Leo Rosenqvist, ”för tre exemplariskt genomförda år på VBU:s EE-program där eleverna tagit stort ansvar och visat stort engagemang för både studier och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Denna inställning kommer att ta eleverna långt i sitt framtida yrkesliv”; och Bashar Balek, ”en elev som på alla sätt lever upp till de värderingar Spendrups står för. STOLTHET, ÄKTHET, NYSKAPANDE och HANDLINGSKRAFT”.

Glad vinnare på Teknikprogrammet var Marcus Björklund. ”Eleven har under de tre åren på teknikprogrammet uppvisat många egenskaper som kommer vara en tillgång för denne i framtida studier och arbetsliv. Eleven är en problemlösare som med hjälp av såväl logiskt tänkande som kreativitet nått mycket bra resultat i de olika kurserna. Eleven har med hjälp av sin sociala skicklighet varit det nav i klassen som det mesta kretsat kring.  Även under pandemin har Marcus upprätthållit de goda studieresultaten. Med hjälp av sina ledaregenskaper och sin goda förmåga att samarbeta har eleven lyckats få både sig själv och andra att växa”, som motiverar sponsor av stipendium, ABB Hitachi. Eleven har varit en mycket god ambassadör för teknikprogrammet, Teknikcollege och VBU. Han var en stor tillgång vid marknadsföringen av såväl programmet och VBU tack vare sitt engagemang och sin positiva inställning.

Teknikprogrammet har också delat ut två stipendier till eleverna i åk1 och åk2: Alfred Jansson och Jamie Liljequist. ”De har gott studieresultat i alla kurser och en tydlig struktur på skolarbete. I klassen är de en positiv kraft och goda kamrater som uppmuntrar andra,” motiverar TE-programmet.

När det gäller Bygg- och anläggningsprogrammet har ”Filip Karlsson som ambitiös, noggrann och plikttrogen elev. Han har tagit sina studier på stort alvar och blivit fullfjädrad yrkesman” Filip fick stipendiet från AB Karl Hedin. Dessutom beskriver man Johan Hedberg som ”en elev som har den största utvecklingen under de tre åren på BA-programmet”, samt Johan Engberg som ”en elev med glatt humör och positiv inställning till alla arbetsuppgifter på APL-platserna. De båda två fick stipendier från Södra Dalarnas Mark&Bygg. Den fjärde eleven som fick stipendium är Rasmus Asp, ”som alltid gör sitt bästa och engagerar sig lite extra, som är en god kamrat och ett föredöme för såväl kamrater och bygg- och anläggningsbranschen,” berättade  BA-arbetslag. Rasmus fick stipendiet från BYN.

På Fordon- och transportprogrammet delades ut tre stipendier: det första sponsrat av Dalarnas Försäkringsbolag till Felicia Strand, ”som har under sin utbildning visat stort intresse och engagemang inom trafiksäkerhet och det skadeförebyggande arbetet.”; det andra sponsrat av Sveriges Åkeriföretag till Jonna Hellberg, ”som ett erkännande av närvaro, engagemang och intresse under studietiden.”; det tredje sponsrat av Disponentparken i Grängesberg till Markus Karlsson som ”bästa kompis, som sprider en naturlig och äkta glädje omkring sig”.

Sist men inte minst, delades ut stipendier på Samhällsvetenskapsprogrammet: ”Eleverna har uppfyllt nedanstående krav: tagit ett stort eget ansvar för sina studier, visat en god kunskapsutveckling under gymnasietiden, uppnått goda studieresultat i flera kurser och haft ett gott förhållande till övriga elever och skolpersonal,” förklarar SA:s arbetslag sitt beslut om stipendiater Maja Bjelke, Samuel Carlsson och Ellinor Danielsson. Stipendiet är ett litteraturstipendium från Globe AB inför framtida studier.

Grattis till alla våra stipendiater. Bra jobbat allihop! Vi önskar er lycka till i framtidsyrket och livet!