Duktiga stipendiater på VBU

16 juni
Duktiga stipendiater på VBU

I fredags, sista dagen av läsåret delades stipendier ut till elever inom flera program på Västerbergslagens utbildningsförbund. De utvalda eleverna fick nämligen ett pris för bland annat deras stora engagemang och god kamratskap, hög kvalité på sitt arbete och för att ta ett bra ansvar för sitt jobb.

I samarbete med Unika Ludvika delar HA-programmet årligen ut ett stipendium till en eller flera elever som utmärker sig på ett positivt sätt. För tre exemplariskt genomförda år på Handelsprogrammet vid VBU där prestationerna från dag ett har varit på högsta nivå. Eleven har visat gott kamratskap, engagemang, vilja och visat fina resultat på APL-platserna och i skolan. Eleven har från dag ett haft ett mål, att nå examen och få ett jobb. Eleven har en sund och god inställning till sina studier med en bra attityd. En attityd som vi hoppas följer med eleven in i framtiden och på så sätt banar väg för ett framgångsrikt yrkesliv. Eleven har visat nyfikenhet för yrket samt tagit stort ansvar för sin egen personliga utveckling, Något som visar på en stolthet och en vilja till att utvecklas i yrkesrollen och nå sina mål. Vi är mycket stolta att kalla eleven för en god HA-ambassadör och SM-vinnare. Årets HA-stipendiat 2020 är Felicia Dahlgren” förklarade HA-arbetslag i sitt beslut.

Nästa stipendium som delades ut är det inom Industritekniska programmet som är kopplat till Teknikcollege. ”David Andersson har gjort en strålande utveckling under sin gymnasietid. Intresserad, hjälpsam och gott kamratskap är ord som definierar honom. David har fullföljt sin praktik och är mycket omtyckt på sin arbetsplats,” berättar IN-programmet om sin stipendiat.

När det gäller Vård- om omsorg programmet fördelas stipendier med gåva på 5000 kr från Ludvika kommun, 5000 kr från Smedjebackens kommun och 5000 kr från Region Dalarna: den som gjort en stor personlig resa, 1500kr var till Madeleine Eriksson och Hamso Ali; den som har bäst betyg totalt 3000 kr, Mahamed Abdiwali Abdullahi; en bra kamrat som tar ansvar både för sitt eget lärande och för sina klasskompisar - 1500kr vardera till: Wilma Espina och Agnes Georgsson; någon som visat framfötterna praktiskt - 1000kr var till Mahamed Abdiwali Abdullahi, Osman Shoshan och Fahd Hendawe för deras fina och kloka ingripande vid olyckan på skolgården vid Högbergsskolan när en person blev påkörd av bil; två elever som fått exceptionellt fina vitsord från sina handledare på deras respektive APL – 1500 kr vardera till Abbas Shirzad och Abdullah Rasuli.

Inom Naturvetenskapliga programmet fick två elever stipendium av Samarkand2015. “Genom att vara vetgirig och nyfiken har Johan Kalldal tagit stort ansvar för sina studier och haft en mycket god kunskapsutveckling, samtidigt som han hela tiden, med sitt lugna sätt, varit mån om klasskamraterna och tydligt haft klassens bästa som fokus. Å andra sidan har Isabella Petersson tagit ansvar för sina studier, bland annat genom aktiva val av kurser, vilket har bidragit till en mycket god kunskapsutveckling under hela gymnasietiden. Med sitt öppna och positiva sätt har hon också varit viktig för trivseln i klassen,” berättar NA-arbetslag.

Vidare fick tre elever på El- och energiprogrammet också stipendier i fredags av Ludvikas lokala, men också internationella företag (Ovako, Spendrups, Caverion, Ludvika El-installation och Midroc). De glada vinnarna var: Filiph Holmgren och Reza Hosseini, ”för tre exemplariskt genomförda år på VBU:s EE-program där eleverna tagit stort ansvar och visat stort engagemang för både studier och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Denna inställning kommer att ta eleverna långt i sitt framtida yrkesliv”; och George Nehme, ”en elev som på alla sätt lever upp till de värderingar Spendrups står för. STOLTHET, ÄKTHET, NYSKAPANDE och HANDLINGSKRAFT”.

Glad vinnare på Teknikprogrammet var Jaffran Salehi. ”Eleven har under de tre åren på teknikprogrammet uppvisat många egenskaper som kommer vara en tillgång för denne i framtida studier och arbetsliv. Eleven är en problemlösare som med hjälp av såväl logiskt tänkande som kreativitet nått mycket bra resultat i de olika kurserna. Eleven har med hjälp av sin sociala skicklighet varit det nav i klassen som det mesta kretsat kring.  Med hjälp av sina ledaregenskaper och sin goda förmåga att samarbeta har eleven lyckats få både sig själv och andra att växa”, som motiverar sponsor av stipendium, ABB. Eleven har varit en mycket god ambassadör för teknikprogrammet och VBU under bland annat APL. Han var en stor tillgång vid marknadsföringen av såväl programmet och VBU tack vare sitt engagemang och sin positiva inställning.

När det gäller Bygg- och anläggningsprogrammet har ”Axel Källström med sitt engagemang visat att han är en bra och duktig mattläggarelev och har skött APL- platsen med väldigt goda vitsord.” Axel fick stipendiet från Hedins Trä. Dessutom beskriver man Linus Gustafsson som ”en bra klasskamrat som alltid ställer upp. Han kan samarbeta med alla och har en härlig humor. På APL-platsen har han bara fått beröm och är väldigt plikttrogen. Linus fick stipendiet av Disponentparken.” Tredje eleven som fick stipendium är Rasmus Engdahl, ”som alltid gör sitt bästa och engagerar sig lite extra, som är en god kamrat och ett föredöme för såväl kamrater och bygg- och anläggningsbranschen,” berättade  BA-arbetslag. Rasmus fick stipendiet från BYN.

Sist men inte minst, delades ut stipendier på Samhällsvetenskapsprogrammet: ”Eleverna har uppfyllt nedanstående krav: tagit ett stort eget ansvar för sina studier, visat en god kunskapsutveckling under gymnasietiden, uppnått goda studieresultat i flera kurser och haft ett gott förhållande till övriga elever och skolpersonal,” förklarar SA:s arbetslag sitt beslut om stipendiater Nagham Aljundi, Enoir Almarsoomi och Sarah Brattström. Stipendiet är ett litteraturstipendium inför framtida studier.

Grattis till alla våra stipendiater. Bra jobbat allihop! Vi önskar er lycka till i framtidsyrket och livet!