Distansundervisning för ungdomsgymnasiet!

04 december
Distansundervisning för ungdomsgymnasiet!

VBU har nu fattat beslut om att följa folkhälsomyndighetens rekommendation gällande distansundervisning under perioden 7 december 2020 till den 6 januari 2021.

Då vi har en tidigare period av distansundervisning med oss sedan i våras så känner vi oss bättre förberedda denna gång. Vi har hunnit att pröva vilka digitala verktyg som passar olika undervisningssituationer och vi  har bra former för stöd inom Elevhälsans ramar. Vi lyssnar in elevernas åsikter i så stor omfattning som möjligt i syfte att hamna rätt i undervisningens upplägg.

Den här perioden av distansundervisning, med start på måndag,  undantar vissa målgrupper utifrån Skolinspektionens uppföljning och utvärdering av perioden av distans i våras. Vi kommer denna period att välkomna Introduktionsprogrammet, IM, till skolan som vanligt. Vi kommer också att utföra praktiska moment i våra utbildningar och vi kommer att hålla öppet för de elever som behöver komma till skolan för att få stöd samt ha en god studiemiljö.

Vuxenutbildningen fortsätter att arbeta med det upplägg de arbetat med sedan juni med några justeringar.